Preuzimanje startnih paketa

by coins

Raspored preuzimanja startnih paketa:
ŠRC Mukinje, Sportska dvorana
Petak, 31. svibnja 2019. – 12:00 – 20:00h
Subota, 1. lipnja 2019. – 10:00 – 20:00h
Nedjelja, 2. lipnja 2019. – 6:00 – 8:00h
Maraton EXPO traje u nedjelju do 15:00 sati.

You may also like